Skip to content

Οικονομία, κεφάλαιο κίνησης και επιχειρήσεις

Greg Hadjigrigoriadis, our ExCo Chairman and BNP Paribas Banker, discussed about the global economy and working capital for businesses

Η πανδημία του Covid-19 είχε δραματικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στους κύκλους του κεφαλαίου κίνησης. Η ζήτηση ήταν φυσικά περιορισμένη καθώς οι καταναλωτές έμεναν στο σπίτι, αν και οι διαδικτυακές αγορές αυξήθηκαν. Οι προμηθευτές προσπάθησαν να μετακυλήσουν βραχύτερους όρους πληρωμής στους αγοραστές και οι ταμειακές ροές κατέστησαν κρίσιμες. Από τη μία πλευρά, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των υπολοίπων αυτών των πελατών (με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τη λύση της χρηματοδότησής τους), ενώ από την άλλη η αύξηση του όγκου των εγγυητικών επιστολών (letter of credit) για τον μετριασμό του κινδύνου των εξαγωγών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο που επιτρέπει στους εξαγωγείς να προσφέρουν τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους στους πελάτες τους.

Με τη σταδιακή άρση των lockdowns και την επαναφορά στην κανονικότητα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον επανεξετάζοντας το κεφάλαιο κίνησης για να βεβαιωθούν ότι παραμένουν σε καλή οικονομική κατάσταση. Οι γεωπολιτικές προκλήσεις παγκοσμίως θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, όπου σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν τρία βασικά ζητήματα.

Ανανέωση αποθεμάτων

Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία, οι εταιρείες θα πρέπει να αξιολογήσουν τις πολιτικές διακράτησης αποθεμάτων τους και να αξιολογήσουν τη μετάβασή τους σε ένα πλαίσιο “just in case” σε αντίθεση με το “just in time”. Ορισμένες εταιρείες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αυξήσουν τα αποθέματα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των βασικών πελατών τους.

Οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αναζητούν νέες πηγές εφοδιασμού, συχνά πιο κοντά στη βάση τους, αλλά οι νέες σχέσεις με προμηθευτές θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε βραχύτερους χρόνους πίστωσης και ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών. Οι προμηθευτές θα χρειαστεί δηλαδή να δίνουν προτεραιότητα στις παραγγελίες, τόσο με προσοχή στους όρους πληρωμής, όσο και εστιάζοντας στην αφοσίωση των πελατών τους.

Για κάποιες επιχειρήσεις, το κεφάλαιο κίνησης (working capital) είναι πιθανό να χειροτερέψει προτού βελτιωθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για παραγωγικές βιομηχανίες ή εποχιακούς κλάδους όπου θα σημειωθεί χρονική υστέρηση μεταξύ των ταμειακών εκροών από την προμήθεια υλικών, της παραγωγής αποθεμάτων έτοιμων προς πώληση και στη συνέχεια των μετρητών που συλλέγονται από τις πωλήσεις.

Τάσεις στο κεφάλαιο κίνησης

Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία, αυτό που είδαμε είναι μια οριζόντια, αν και μικρής κλίμακας βελτίωση, στον κύκλο του κεφαλαίου κίνησης των εταιρειών, με τον αντίκτυπο στη μετατροπή του αποθέματος να είναι ο πιο έντονος. Οι δείκτες μέσου όρου ημερών εισπράξεων και πληρωμών κατά κανόνα έχουν μειωθεί, καθώς οι πληρωμές γίνονται πιο γρήγορα και στα δύο άκρα του κύκλου, με τους οικονομικούς διευθυντές εταιρειών να διαχειρίζονται αυστηρά το κεφάλαιο κίνησης και να ελέγχουν τον κίνδυνο σε μια πιο αβέβαιη οικονομία.

Ο αντίκτυπος των ελλείψεων εμπορευματοκιβωτίων και των παρατεταμένων χρόνων αποστολής θα συνεχίσει να είναι αισθητός, καθώς η αύξηση του κύκλου ταμειακής μετατροπής (cash conversion cycle) είναι ιδιαίτερα έντονη για όσους πληρώνουν για αγαθά, τα οποία βρίσκονται ακόμα στη θάλασσα και για όσους ενδέχεται να δουν μείωση στην εμπορική πίστωση που απολαμβάνουν.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εταιρείες που διαθέτουν μικρότερη αγοραστική ισχύ χρειάστηκε να γίνουν περισσότερο ευέλικτες αναφορικά με τους χρόνους παραλαβής των αγαθών, με αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη ανανέωσης του αποθέματος (stock turn). Το επόμενο διάστημα, θα συνεχίσουν να έρχονται ενισχύσεις από τη χρηματοδότηση της αλυσίδας εφοδιασμού και περισσότερες εταιρείες θα εφαρμόζουν προγράμματα υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν τις παρατάσεις των προθεσμιών πληρωμών.

Απόσυρση κρατικών προγραμμάτων στήριξης

Είναι πιθανό να δούμε πίεση στην αγορά ασφάλισης πιστώσεων ενόψει της απόσυρσης διαφόρων κρατικών προγραμμάτων στήριξης των εμπορικών πιστώσεων. Ήδη υπάρχουν αιτήματα χρηματοδότησης από εταιρείες προκειμένου να αντικαταστήσουν τις ασφάλειες εμπορικής πίστης που προσφέρονταν στο πρόσφατο παρελθόν από προμηθευτές την ώρα που οι πελάτες απαιτούν εγγυητικές ή πιστωτικές επιστολές.

Σχέδια όπως η αποπληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών και τα κρατικά προγράμματα δανείων λόγω κορονοϊού στέφθηκαν με επιτυχία, αλλά οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν εκ νέου στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς. Οι πληρωμές που αναβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθίστανται πλέον ληξιπρόθεσμες ενώ ξεκινούν οι αποπληρωμές τόκων και κεφαλαίου από κρατικά προγράμματα “κορονοδανείων”, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανό τον αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των εταιρειών.

Κοιτάζοντας μπροστά

Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία, οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν στρατηγική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής τους και να μετριάζουν τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Η προμήθεια θα παραμείνει βασικό ζήτημα αναφορικά με την πίεση στους όρους πληρωμής καθώς και τη διαφοροποίηση της βάσης εφοδιασμού. Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η οικονομική κατάσταση των προμηθευτών, να επιμερίζεται ο κίνδυνος όπου είναι δυνατόν μέσω εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού και να εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές μετριασμού.

Εργαλεία όπως η πίστωση εισαγωγής (import letters of credit) μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου δεν μπορούν να συμφωνηθούν οι όροι ή για να δεσμεύσουν τους προμηθευτές στην τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών παραγωγής και αποστολής πρώτων υλών και προϊόντων. Οι χρόνοι παράδοσης θα συνεχίσουν να είναι μεγαλύτεροι από ό,τι πριν από την πανδημία. Όσον αφορά το απόθεμα, οι εταιρείες θα πρέπει να επανεξετάσουν τη στρατηγική αναπλήρωσης του αλλά και τις τοποθεσίες αποθήκευσης των εμπορευμάτων και τελικών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσουν τα οικονομικά τους. Γενικότερα θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις απαιτήσεις και να διασφαλίζουν την πειθαρχία στον πιστωτικό έλεγχο, ώστε οι καθυστερημένες πληρωμές να μην μετατραπούν σε επισφαλή χρέη (bad debt). Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω προκαταβολικών πληρωμών, ασφάλισης πιστώσεων ή εγγράφων εγγυήσεων.

Source: https://www.capital.gr/me-apopsi/3642234/oikonomia-kefalaio-kinisis-kai-epixeiriseis